Licenční ujednání

Licenční ujednání CC BY 3.0 CZ

Dílo a obsah serveru smíte:

  • Sdílet — rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu
  • Upravit — remixovat, změnit a vyjít z původního díla pro jakýkoliv účel, a to i komerční.
  • Poskytovatel licence nemůže odvolat tato oprávnění do té doby, dokud dodržujete licenční podmínky.

Za těchto podmínek

  • Uveďte původ
    Je Vaší povinností uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit Vámi provedené změny. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla.
  • Žádná další omezení
    Nesmíte použít právní omezení nebo účinné technické prostředky ochrany , které by omezovaly ostatní v možnostech poskytnutých touto licencí či omezili další použítí těchto dat.